Visie Goed voor Amstelveen

Wij zijn een nieuwe lokale partij en willen voor inwoners een partij zijn die betrouwbaar, daadkrachtig, empathisch en praktisch is. Alle inwoners van Amstelveen hebben recht op een fijne, gezonde woon- en werkomgeving. Een gezonde gemeente met een sociaal hart waar ruimte voor iedereen moet zijn ongeacht religie, ras, gender en leeftijd. Het is onze uitdrukkelijke wens dat inwoners zich gehoord en gezien voelen.
In deze tijden van onzekerheid, klimaatveranderingen en onduidelijke politieke landelijke koers richten wij ons op de lokale situatie van alle Amstelveense inwoners.

Wij hebben geen stempel van rechts of links.
Onze standpunten kunt u lezen bij de actiepunten en in ons verkiezingsprogramma waarmee wij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 in gaan.

Kernwaarden

Veel mensen leven met vragen die betrekking hebben op wonen, klimaatverandering, gezondheid en werk. De Covid-19 pandemie heeft een spoor getrokken van angst, afzondering en onzekerheid over de toekomst. Daartegenover staat het feit dat andere waarden belangrijker zijn geworden zoals natuur, gezondheid en bestaanszekerheid.

Goed voor Amstelveen heeft als kernwaarden bestaanszekerheid, goed wonen, gezondheid en welzijn, klimaat en dierenwelzijn. Wij luisteren naar inwoners en willen geen loze beloften doen.

Vertrouwen

Als Politieke Partij willen wij het vertrouwen graag vergroten tussen overheid en burger. Tussen beleidsambities en uitvoeringsrealiteit zit een spanningsveld. Er is alleen vertrouwen wanneer beloften worden gerealiseerd.

Goed voor Amstelveen wil graag het gesprek aangaan met de inwoners van Amstelveen. Wij willen geen loze beloften doen.

Deskundigheid en Ervaring

Binnen onze partij hebben wij deskundigheid en ervaring. Waar wij die niet hebben zoeken wij ondersteuning van experts.

Wij wensen u veel positiviteit en plezier met het lezen en bekijken van onze website “ Goed voor Amstelveen”.

Gijsbert Goes Bestuursvoorzitter
Jacqueline Höcker Fractievoorzitter