Verkiezingsprogramma

Wij vinden dat de gemeente Amstelveen en haar volksvertegenwoordiging samen mét inwoners moeten bepalen hoe wijken versterkt kunnen worden. Daardoor voelen inwoners zich betrokken en het doet recht aan een democratische rechtsstaat.

Amstelveen staat voor grote uitdagingen met grote projecten zoals de A9, de Scheg en Legmeer.
Een stad waar niet alleen veel gebouwd en verbouwd wordt maar waar leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid de leidraad voor de toekomst moeten zijn. Tussen bouwen, wonen en het daarmee gepaarde voorzieningenniveau moet er balans zijn.

Goed voor Amstelveen heeft via haar verkiezingsprogramma gekozen om naast visie vooral ook praktisch te kijken naar wat we kunnen doen.

Onze kernwaarden zijn:

  • Bestaanszekerheid
  • Gezondheid en welzijn
  • Goed wonen
  • Duurzaamheid
  • Dierenwelzijn

Goed voor Amstelveen betekent wat goed voor jou is, ook eerlijk is voor iedereen.
Meer weten? Lees dan ons in het verkiezingsprogramma.

> Verkiezingsprogramma Goed voor Amstelveen 2022 (PDF)