Zorg

De gezondheidszorg staat onder druk, lange wachtlijsten, onvrede over lonen, gebrek aan huisartsen en verplegend personeel, geen praktijkruimte en daarmee woonruimte voor huisartsen en verpleegkundigen.

één zorgloket

Het is voor inwoners niet makkelijk om de weg te vinden in zorg. Het aanbod van zorg is versnipperd. Gezondheidszorg valt onder het landelijk beleid. Wij zien graag één zorgloket waar mensen met vragen over zorg terecht kunnen. Wij gaan daar ons best voor doen.

Mantelzorg en langer thuiswonen

De verantwoordelijkheid en de zorg voor iemand hebben is een zware taak.  Meer zorg op maat kan hier bij helpen. Daarvoor zal extra geld beschikbaar moeten komen.

Wachtlijsten

De lange wachtlijsten geven mensen een gevoel van onzekerheid bij serieuze gezondheidskwesties.
Er is meer personeel nodig en wij vragen dan ook van de gemeente om campagnes te faciliteren die een oproep doen om zorgpersoneel te werven.

Aangepaste woonruimte

Er is een tekort aan woonruimte voor mensen die zorg nodig hebben, verpleeghuizen zitten vol sinds verzorgingshuizen grotendeels zijn verdwenen.

Wij willen een betere ondersteuning voor aanpassingen in de woning en zorgwoningen met aangepaste voorzieningen.

Huisartsen

Door de gestegen huizenprijzen wordt het steeds lastiger voor huisartsen om hier te wonen en een praktijk te starten.
Wij willen dat voor de zorg betaalbare voorzieningen worden gerealiseerd.