Wonen

De woningmarkt zit op slot, landelijk een groot woningtekort en woningzoekenden die maar hopen een woning te vinden die betaalbaar en goed is. Het is een groot probleem, ook in Amstelveen. Iedere politieke  partij zal wonen als belangrijk speerpunt opnemen in het verkiezingsprogramma.

Woningbouw

Starters, gezinnen, jongeren en ouderen hebben geen kans op om in een geschikte woning Amstelveen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium worden betrokken bij woningbouw.

Goed voor Amstelveen wil meer eengezinswoningen of grondgebonden woningen. Gezinnen die in appartementen wonen willen het liefst een tuin. Wij zijn van mening dat de doorstroming nu niet goed werkt en dat een andere koers gevaren moet worden.

Ruimte voor huisartsen, kunstenaars, verplegend personeel en leerkrachten

Aan ruimte is een groot gebrek: ook voor de uitoefening van beroepen zoals huisartsen, verplegend personeel en leerkrachten.

Herbestemming naar ontmoetingsplaatsen met een maatschappelijk doel

Amstelveen kent een groot aantal gebouwen die met publieke middelen jaren geleden zijn gefinancierd. Veel van die gebouwen zijn verouderd en hebben renovaties nodig. Oude gebouwen maar ook nu nog leegstaande kantoorgebouwen zouden ontwikkeld moeten worden naar woningen en ontmoetingsplaatsen met een maatschappelijk doel.

Duurzaam bouwen

Aandacht en kennisopbouw ten aanzien van duurzame alternatieve bouwvormen zoals circulair bouwen, duurzame houtbouw en D3 gebouwde woningen e.a. willen wij stimuleren.

Standpunt in de praktijk

Raadsfracties dringen aan op verbetering communicatie Eigen Haard met huurders