Waterkwaliteit

Waterkwaliteit is belangrijk voor natuur en drinkwater. Verdroging en vervuiling door giftige stoffen zijn een bedreiging voor de kwaliteit van ons water.

Drinkwater en chemische stoffen

Binnen 5 tot 10 jaar loopt onze regio de kans dat er een tekort aan drinkwater kan ontstaan. Onze waterleverancier moet flink investeren in drinkwaterwinning en productie. Ook in zuivering. Door een toenemende vervuiling van giftige stoffen zoals medicatie en PFAS en microverontreinigingen moeten er flink wat kosten gemaakt worden. Eerder heeft toen nog Lijst Höcker aandacht gevraagd voor het illegaal dumpen van giftige stoffen in riolering en water. Wij vinden het gepast wanneer daar tegenover een flinke boete staat, een zogenoemd milieudelict.

Goed voor Amstelveen is voorstander van een grotere betrokkenheid van de gemeente op de drinkwatervoorziening. Wij zullen daar dus ook aandacht voor vragen.

De Poel

De Poel is “hoofdpersoon” in een geschiedenisverhaal van verwaarlozing en achterstallig onderhoud. Gedurende afgelopen jaren is met behulp van defosfatering een begin gemaakt om water te ontdoen van teveel fosfaat.

In 2022 start een proef met uitbaggeren van de Poel.  Dit moet een vervolg krijgen. Daar maken wij ons sterk voor.

Vijvers en sloten

Vijvers en sloten moeten van goede waterkwaliteit zijn voor het leven onder en op water. Als Goed voor Amstelveen willen wij aandacht voor het dichtslibben van vijvers en sloten. Wij willen daarom een onderzoek.