Veiligheid

Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid versterken elkaar. Bij sommige mensen heerst een gevoel van onveiligheid , niet in de laatst plaats door de pandemie maar ook door kleine en grote criminaliteit. Veiligheid is een basisbehoefte die wij als mens allemaal hebben.

Agenten in de wijk

Wij denken dat wijkagenten een belangrijke rol hebben maar alle verantwoordelijkheid m.b.t. signaleren van onveilige (thuis) situaties is een te grote verantwoordelijkheid voor 1 wijkagent per wijk. Wij willen dat er meer geïnvesteerd wordt in blauw op straat en dat veiligheid prioriteit krijgt in een periode waar de grote criminaliteit meer terrein krijgt. Veiligheid om op straat te lopen, in je wijk te wonen, met het openbaar vervoer te kunnen gaan, naar werk en winkels te gaan.

Mishandeling

Tegengaan van mishandeling van kwetsbare groepen, kinderen en ouderen moet publicitair meer aandacht krijgen.

Veiligheid op straat

  • We willen ook veilig kunnen fietsen en autorijden. Goede fietspaden waar overigens al aan gewerkt wordt en goede verkeersaansluitingen, veilige rotondes en veilige voetgangersoversteekplaatsen.
  • Verlichte en bewaakte fietstunnels d.m.v camera’s dragen bij aan een gevoel van veiligheid
  • Oversteekplaatsen moeten beter aangepast worden voor mensen met een gehoor- of zichtbeperking.