Participatie

Amstelveen is een goede plek om te wonen, werken en leven.
Een plek waarin iedereen kan meedoen. Waarbij inwoners centraal staan.

Inwoners centraal

Wij geloven ook dat het vertrouwen in de overheid een groot impuls nodig heeft en positiviteit vanuit de lokale overheid nodig is door de vertegenwoordiging van inwoners centraal te stellen. Wij willen dat bereiken door:

  • Goede Samenspraak en Samenwerking met inwoners
  • Verbeteren van participatie (inspraak)
  • Goede informatievoorziening, vergeet daarbij ook laaggeletterden en minder digitaal vaardigen niet. “Ouderwetse” manieren van informatievoorziening  moeten dus ook blijven bestaan.
  • Een sterkere verbinding tussen medewerkers van de gemeente en inwoners. Ook hier geldt dat wij voor samenwerking zijn in de vorm van Praktijk en Beleid.