Over Amstelveen

Ruim meer dan 100 jaar geleden bestond het ons bekende Amstelveen uit uitgestrekte veenmoerassen waar hier en daar wat huizen stonden. Die veenmoerassen zijn uitgeveend en werden als turf verkocht aan Amsterdam. Zo ontstonden er verspreid over jaren dorpjes die uiteindelijk samengevoegd werden en die nu onze stad Amstelveen heet.

Een stad met een hoog voorzieningen niveau en al jaren als nummer 3 op de lijst staat van meest aantrekkelijke gemeenten om te wonen. Amstelveen kenmerkt zich door heel veel groen, ofschoon soms geluiden te horen zijn, dat het teveel aangeharkt is. Amstelveen kenmerkt zich als voorstad van Amsterdam en is dichtbij het Amsterdamse Bos en de buitengebieden. Bekend zijn de prachtige Heemparken met een bijzondere en uitzonderlijke groei van bloemen, heesters en bomen. In dat opzicht is het mooi om er te lopen en te kijken maar is het minder gericht op ontmoeten en gebruik voor activiteiten. Als lokale partij willen wij dat meer mensen zich uitgenodigd voelen om elkaar te ontmoeten in openbare groene ruimten.

Wij mogen trots op onze stad zijn. De covid-19 pandemie heeft er voor gezorgd dat mensen veel meer de buitenlucht ging opzoeken. Wij zien daarin een nieuwe taak om juist de openbare ruimten en groene gebieden in onze stad dichter bij de inwoners te brengen door meer ontmoetingsplaatsen en ruimte voor activiteiten te bewerkstelligen. Zodat het niet vooral een “kijkstad” met “kijkgroen” is maar een ontmoetingsstad met groene ontmoetingsplaatsen. Een gezonde groene stad waar voorstellingen, exposities, muziek, cultuur en een hapje en drankje belangrijke schakels zijn voor ontmoeting en inspiratie. Ziet u het al voor u? Warmte, gezelligheid,laagdrempelig en verbindend. Voor jong en oud!