Onderwijs

Een leven lang leren.. dat zou voor iedereen mogelijk moeten kunnen zijn. Niet iedereen heeft de ambitie om een leven lang te leren. Als volwassene kan je daarin een keus maken maar als kind heb je die keuze niet.

Jonge kinderen en jeugd verdienen gelijke kansen en hebben recht op goed onderwijs en de juiste school waar uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Goed onderwijs is de beste remedie tegen armoede

Maatschappelijke diensttijd

De kansengelijkheid is de laatste jaren behoorlijk geslonken. Er zijn kinderen in armoede, kinderen van vluchtelingen en statushouders hebben het moeilijk.
Een struikelblok is het schrijven en spreken van de Nederlandse taal. Goed voor Amstelveen pleit voor een vrijwillige “maatschappelijke diensttijd” van jongeren om activiteiten te ontplooien met anderstalige kinderen zodat zij de Nederlandse taal sneller leren spreken.

Passend onderwijs voor wie dat nodig heeft

Onderwijs valt onder landelijk beleid. Als lokale partij zullen wij ons echter inzetten voor die groep die passend onderwijs nodig heeft en daardoor extra begeleiding nodig heeft. We willen niet dat ze daarvoor naar buurgemeenten moeten reizen maar in Amstelveen op school kunnen blijven. Ook hier geldt dat er ook nog steeds te weinig onderwijspersoneel is en dat onderwijs vanuit het landelijk beleid meer ondersteuning nodig heeft.