Omgevingswet

De omgevingswet treedt 2022 in werking.  In deze wet worden 26 wetten gebundeld over bouwen, natuur, milieu, water en ruimtelijke ordening. Een wet die uitgaat van balans binnen een gezonde woon-, werk- en leefomgeving. Het is een complexe wet omdat het veel veranderingen met zich meebrengt. De omgevingswet bundelt wetten tot een overzichtelijker geheel. En brengt tussen verschillende beleidsterreinen meer samenhang. Het heeft ook invloed op digitalisering en dataprocessen binnen de gemeente. Er kan lokaal meer maatwerk verricht worden. Het betrekken van inwoners  in een vroeg stadium bij bouwplannen is onderdeel van de omgevingswet.

De omgevingswet komt bij andere standpunten aan bod, denk daarbij aan Wonen, Participatie en Zorg.