Maatschappelijk herstel na Corona

We kunnen nu nog niet weten hoe en of  de komende tijd de economie herstelt. Jongeren hebben na de lockdown meer last van angst en depressie en ouderen zijn meer geïsoleerd. Angst en onzekerheid  werkt in veel gevallen verlammend. Organisaties, bedrijven en ondernemingen  zijn nu weer op de weg naar herstel.

De samenwerking tussen organisaties, bedrijven, welzijnsorganisaties, inwoners, vrijwilligers en medewerkers van onze gemeente is  nodig om maatschappelijk herstel in te zetten. Daarom zien wij graag samenkomsten Praktijk en Beleid. Doordat we met elkaar het gesprek aan kunnen gaan ontstaat er veel meer wederzijds begrip en dat brengt gemeente en andere partijen dichter bij elkaar.

Standpunt in de praktijk

Motie met oproep om effect van gemeentelijke subsidies te vergroten
Jacqueline Höcker Goed voor Amstelveen: Speerpunt is meer zorgwoningen in Amstelveen