Klimaatdoelen

Nog minder dan 100 maanden en dan is het 2030. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties moeten in 2030 bereikt zijn.
De uitstoot van CO2, de opwarming en ongelooflijke bosbranden, overstromingen en droogte die de wereld in zijn greep houdt, kunnen niet meer ontkend worden.
Het rapport van het klimaatpanel IPCC van de Verenigde Naties liegt er niet om.

Amstelveen en de klimaatdoelen

Amstelveen zal zich lokaal en regionaal moeten inspannen om bij te dragen aan het klimaatakkoord. De energietransitie en de klimaatadaptatie vragen landelijk veel meer maatregelen dan die tot nu toe genomen zijn en dat geldt ook voor Amstelveen. We moeten inzetten op waterberging, creëren van alternatieve energiebronnen en een klimaatbestendige stad. En daar is haast bij.
We zullen verder moeten vergroenen, zoals groen op daken, verticaal groen en groene tuinen.
Stenen afscheidingsmuren in woonwijken dragen niet bij aan een goede wateropvang.
Platte daken kunnen gebruikt worden voor zonnepanelen en sedum zorgt voor een goede waterberging.
Zonnepanelen zijn nodig en vragen investeringen, als gemeente moeten we bijdragen aan de kosten, zodat zo veel mogelijk mensen kunnen putten uit een duurzame energiebron.
Er moeten regelingen getroffen worden voor inwoners die de hoge energierekening structureel niet kunnen betalen.

Informatie en campagne

Wij vinden het een noodzakelijke taak van onze gemeente om hier een faciliterende rol in te nemen d.m.v. het geven van informatie en campagnevoering.

Klimaatneutraal ondernemen

Amstelveen heeft net als alle andere gemeenten een rol om de CO2 uitstoot te verminderen en actief duurzame maatregelen te treffen.
Klimaatneutraal ondernemen is nodig om productie en consumptie op een verantwoorde wijze te doen. Teveel plastic, teveel PFAS en giftige stoffen horen niet thuis in een gezonde maatschappij en dus ook niet in ons voedsel. Het vervaardigen van stoffen als plastic en PFAS zorgt voor een ongelooflijke aanslag op ons milieu.

Klimaatneutraal ondernemen is een prioriteit en is urgent. Wij willen dat organisaties, bedrijven en professionals opgeroepen worden klimaatneutraal te gaan ondernemen.

Standpunt in de praktijk

Eenpersoonsfractie Jacqueline Höcker wil weten wat anders kan in Amstelveen