Groene scheg Amstelland

We zien een verdere grote verstedelijking van Amsterdam, Amstelveen en Ouder Amstel. Het groene gebied van Amstelland is door de provincie benoemd tot bijzonder provinciaal landschap. Een gebied waar je om drukte te ontlopen, kunt genieten van natuur en de biodiversiteit.

Dit gebied verdient een goede regionale regie voor het behoud van biodiversiteit en duurzaam agrarisch beheer. Een intensieve samenwerking met de beheerders van het landschap “De boeren van Amstelland”.

De landbouw zal zich moeten verduurzamen, extensiever moeten worden, de bodemdaling moet tegengegaan worden,  het land zal een rol moeten vervullen zowel bij vernatting als bij de opvang en vasthouden van water bij extreme weersomstandigheden en ten behoeve van onze zoetwatervoorraad. Boeren, gemeenten en waterschap zullen intensief samen moeten optrekken.

Er komen steeds meer recreanten en daar moeten voorzieningen voor worden getroffen. Naast deze voorzieningen zijn er middelen nodig voor structureel onderhoud.