Gendergelijkheid en discriminatie

Gelijk ongeacht afkomst, geaardheid of religie

Wij zijn tegen elke vorm van discriminatie betreffende ras, gender en religie.

Binnen onze gemeente is veel aandacht voor diversiteit en het verminderen van discriminatie.

Goed voor Amstelveen zal waakzaam zijn en strijden om dat ook zo te houden.