Economie

De economie trekt weer aan. Dat is goed en bij het schrijven van het verkiezingsprogramma staan er veel vacatures open. Het blijkt weerbarstiger te zijn dan gedacht om na de lockdown tijdens de Coronacrisis weer vacatures op te vullen. Veel mensen zijn uit de horeca- en hotelbranche gestapt maar ook ondernemers en zzp-ers hebben hun bedrijf achter zich moeten laten. Zij oriënteren zich op een nieuwe toekomst. Er zijn mensen ontslagen en ook zij vullen openstaande vacatures op of is er geen passend aanbod voor hen.

Ondersteuning voor zzp-ers en kleine ondernemers

Goed voor Amstelveen wil brede ondersteuning met soepele criteria voor zzp-ers en kleine ondernemers. Werken loont maar de ondersteuning in de zoektocht naar een betaalde baan is vaak zo moeilijk en bereiken we het tegenovergestelde.

Vestigingsbeleid voor bedrijven

Grote bedrijven willen zich graag huisvesten in Amstelveen. De woningnood, parkeerdrukte en toename van expats staan op gespannen voet met economie. Goed voor Amstelveen gelooft dat hier verstandige keuzes gemaakt moeten worden. Amstelveen heeft in beperkte mate invloed op het vestigingsbeleid.