Economie en werk

Goed voor Amstelveen gelooft in “werken loont”. Werk zorgt voor dagelijkse structuur, zelfvertrouwen en een inkomen.Waar mensen niet werken en een bijstandsuitkering ontvangen is er geen sprake van betaald werk. Niet iedereen is door omstandigheden zoals ziekte, beperking en omstandigheden in de gelegenheid om te werken.

Vestigingsbeleid voor bedrijven

Grote bedrijven willen zich graag huisvesten in Amstelveen. De woningnood, parkeerdrukte en toename van expats staa op gespannen voet met economie.

Goed voor Amstelveen gelooft dat hier verstandige keuzes gemaakt moeten worden. Amstelveen heeft in beperkte mate invloed op het vestigingsbeleid.