Armoede

Armoede zou niet mogen bestaan. Het is wel goed dat mensen in armoede bij de voedsel- en kledingbank terecht kunnen. Armoede wordt vaak van generatie op generatie overgedragen en ook crisissituaties kunnen daarvoor zorgen.  Ruim 1 miljoen Nederlanders leven in armoede.

Kinderen in armoede voelen zich doorgaans minder belangrijk dan kinderen die genoeg hebben. Kinderen hebben dan niet dezelfde kansen in hun leven. Kinderen weten en voelen dat en dat vinden wij geen goede start in het leven.
Volwassenen in armoede doen niet mee aan het sociale leven, zoals uit eten , sporten en dansen, activiteiten bezoeken en raken daardoor soms in een isolement.

Armoede breidt zich uit omdat de kloof tussen arm en rijk groter wordt.

Kindertoeslagen affaire

De slachtoffers van de kindertoeslagen affaire verdienen alle respect en aandacht om te worden ondersteund en begeleid. De gemeente is daar al hard mee aan de slag gegaan. Wij vinden dat zo snel en goed mogelijk oplossingen gevonden moeten worden.

Initiatieven om armoede weg te nemen

Goed voor Amstelveen zal met initiatieven komen om een deel van armoede weg te nemen.