Preventie depressiviteit bij jongeren in Amstelveen

De gemeente gaat meer doen aan preventie van depressiviteit bij jongeren. De raad nam hiertoe woensdagavond een motie aan van Goed voor Amstelveen (GVA). Veel jongeren hebben last van depressieve gevoelens, zo blijkt uit diverse bronnen. Amstelveense cijfers werden woensdag niet genoemd, maar landelijk heeft één op de vijf jongeren zulke gevoelens, en één op 22 jongeren heeft behandeling nodig.

Volgens GVA-fractieleider Jacqueline Höcker doet de gemeente nu onvoldoende aan het voorkomen hiervan. Zij pleitte daarom voor een integrale aanpak om eenzaamheid en depressiviteit bij jongeren tegen te gaan. Dat moet volgens een wijkgerichte aanpak samen met ouders, de jongeren zelf, natuur-, sport- en cultuurinstellingen, scholen, huisartsen, jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, wijkambtenaren en familie.

Artikel in Amstelveens Nieuwsblad