Inwoners met Wajong-uitkering dreigen in armoede te vallen

Goed voor Amstelveen bemerkt dat inwoners met met een zogenoemde Wajong-uitkering in armoede dreigen te vallen.
Jacqueline Höcker van Goed voor Amstelveen: ‘Juist de doelgroepen die in armoede leven zijn vaak onzichtbaar. Dat heeft meerdere redenen: of men denkt daar niet voor in aanmerking te komen of men schaamt zich om beroep te doen op regelingen. Dat is zeer jammer, het kan iedereen door omstandigheden gebeuren. De regelingen zijn er juist voor hen die het nodig hebben.’

Hele artikel in AmstelveenZ