Goed voor Amstelveen wil betere ondersteuning kinderen in het onderwijs

Goed voor Amstelveen ziet graag dat ouders van kinderen met een extra onderwijsbehoefte zoals dyslexie, dyscalculie, motorische stoornissen, thuiszitters, hoogbegaafdheid beter begeleid gaan worden en er een betere informatievoorziening komt.

Artikel in AmstelveenWeb

Artikel in AmstelveenZ