De vijvers van Middenhoven zijn uitgebaggerd

Goed voor Amstelveen heeft vanaf het ontstaan van de partij waterkwaliteit, zuivering en onderhoudswerkzaamheden heel belangrijk gevonden. De gemeente en waterschappen staan voor de taak om tijdig te baggeren en zwerfvuil in het oppervlaktewater te verwijderen.

Hele artikel in AmstelveenWeb