Bibliotheek terug in de wijken

De Bibliotheek Wet wordt aangepast en dat betekent dat gemeenten en provincies in 2025 een zorgplicht krijgen om de bibliotheek-functies in de wijken te hebben.De toenemende verslechtering van het spreken van de Nederlandse taal en de onderwijs achterstanden maken ingrijpen nood zakelijk.

Jacqueline Höcker:

Met name jeugd en ouderen met een laag inkomen hebben baat bij een bibliotheek in de wijk. Met het Openbaar Vervoer naar het Stadshart of een parkeerkaart zijn al obstakels om naar de bibliotheek te gaan.

Wat de jeugd betreft is het eigenlijk droevig gesteld. 6 op de 10 huishoudens met kinderen hebben geen boek in huis. Voor jonge kinderen is de afstand alleen naar de bieb te gaan ook een obstakel en ouders maken zich zorgen wanneer de boeken niet op tijd terug gebracht worden na het lenen. Lezen zorgt voor inzicht, inlevingsvermogen, vergroot communicatieve vaardigheden, reikt kennis aan en stimuleert het creatieve vermogen. Het Rijk heeft geld ter beschikking gesteld om te zorgen dat de bibliotheekfuncties weer in de wijken terug komen.

Een gemeente als Amstelveen, waar het onderwijs uitstekend is, kan het zich niet permitteren om de bieb niet voor iedereen toegankelijk te maken.

Hele artikel in MijnAmstelveen