Home

Waarom Goed voor Amstelveen?

Goed voor Amstelveen is een nieuwe partij. Links noch rechts.
Tot de gemeenteraadsverkiezing van maart 2022 heet de fractie nog Lijst Höcker.

Kernpunten zijn aandacht voor de mens en een gezonde, leefbare omgeving voor nu en later.

Met een sociaal hart, waarin ieder gelijk is ongeacht leeftijd, afkomst of geaardheid.

Wij gaan graag het gesprek aan met u als inwoner, ondernemer en iedereen die graag een steentje wil bijdragen aan een mooiere wereld. Goed voor u en goed voor Amstelveen.

Meer weten?